Monday, June 15, 2015

Moralidad o Saktong Liderato?

Dili matod pa sulbad ang moralidad. Saktong kadumalahan maoy gipangita sa tanan. Bisan ang simbahan, walay gitawag nga "moral ascendancy." Asa naman nato makuha ang moralidad. Bugtong madaug-daug sa kadaghanan, ang pulong ra gyud nga HONESTY. Courtesy of Ardie Clark Mella.

No comments:

Post a Comment