About Us

News Affair, usa ka blog site nga gituyo paghimo aron pagsabwag sa mga bililhong kasayuran nga nahipos sa blog owner sulod sa rehiyon sa Caraga.

Cebuano nga pinulongan ang gigamit sa News Affair aron ang tanang lokal nga magbabasa, makasabot pag-ayo.

Ang pagmantala sa mga kasayuran nga nahipos gikan lamang sa adlaw'ng Dominggo hangtod Huwebes.

Nanghinaut ang blog owner nga tanang makabasa niini nga site ang magiyahan.

Daghang Salamat.

No comments:

Post a Comment