Sunday, July 5, 2015

Buang sa Butuan Napasagdan

Gipasigarbo nga highly urbanized city ang Butuan. Mas nikusog ang ekonomiya sa dakbayan diin nanglumba pagpamarug ang mga bangko. Subo lamang sanglit kini lamang nga siyudad nga malambuon nga wala nakahipos sa mga tawong buang nga naglatagaw sa kadalanan. Bisan asa na lamang kini magpagawas sa hugaw ug matulog. Pakyas ang kagamhanan pagpangita og saktong lugar nga kapahilunaan sa mga nahisgotan aron maatiman. Gamay lamang kini nga butang, kon ang piniling opisyal, duna bay maayong panglantaw alang sa kabulahanan sa tanan. Photo by Alex Mapoy

No comments:

Post a Comment